Organisasjonane si rolle og den viktige brukarstemma ved innføring av velferdsteknologi

Margaret R. Lilletvedt har deltatt som engasjert representant frå NFU (Lindås og Masfjorden) i referansegruppa i Nordhordlandsprosjektet – saman om velferdsteknologi og deltakar i  Velferdsteknologiens ABC Ho seier noko om viktigheten av kunnskap og involvering av brukarorganisasjonanen i innføringa av velferdsteknologi. Les meir her:

Konferanse 06.11.18 Framtidsretta, dynamiske og skreddarsydde omsorgs- og helsetenester

6. november vart det arrangert heildagskonferanse i regi av Nordhordlandsprosjektet på Nordhordland folkehøgskule. Her var det ca 150 påmelde Saman om som gjennomgangstema for konferansen Konferansen vart  opna av ordførar i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes. Lindås-ordføraren fekk med seg ordførarane i

Ressursgruppe-samling – Kompetanseheving for ressurspersonar

Ein gang i månaden møtast ressurspersonane frå kommunane som er med i Nordhordlandsprosjektet -saman om velferdsteknologi til ressursgruppemøte. Målet med møtene er kompetanseheving, felles informasjon og kunnskaps- og erfaringsdeling.  7. november 2018 hadde vi besøk av kommunepsykolog i Lindås, John Petter Wadseth. Tema var å gje ressurspersonane kunnskap