Ressursgruppe-samling – Kompetanseheving for ressurspersonar

Ein gang i månaden møtast ressurspersonane frå kommunane som er med i Nordhordlandsprosjektet -saman om velferdsteknologi til ressursgruppemøte. Målet med møtene er kompetanseheving, felles informasjon og kunnskaps- og erfaringsdeling.  7. november 2018 hadde vi besøk av kommunepsykolog i Lindås, John Petter Wadseth. Tema var å gje ressurspersonane kunnskap