Velferdsteknologiens ABC oppstart runde 2 i april 2018

24. og 25. april starta runde 2 av Velferdsteknologiens ABC for kommunane i Nordhordlandsprosjektet   Velferdsteknologiens ABC Velkomen 24. og 25. 04. 18 Kari E. Bjørkheim  Velferdsteknologiens ABC Velferdsteknologi 24. og 25. 04.18 Anita L. Sævild Velferdsteknologiens ABC Program 24. og 25.04.18 Velferdsteknologiens ABC introduksjon 24. og 25.04.18  Gro H. D. Løvik Velferdsteknologiens ABC organisering 24.