Ressursgruppe-samling – Kompetanseheving for ressurspersonar

Ein gang i månaden møtast ressurspersonane frå kommunane som er med i Nordhordlandsprosjektet -saman om velferdsteknologi til ressursgruppemøte. Målet med møtene er kompetanseheving, felles informasjon og kunnskaps- og erfaringsdeling.  7. november 2018 hadde vi besøk av kommunepsykolog i Lindås, John Petter Wadseth. Tema var å gje ressurspersonane kunnskap

Status i prosjektet

Nordhordlandsprosjektet- saman om velferdsteknologi   01.03.2017- 01.02.2018  Nordhordlandskommunane utarbeida i mars 2017 felles søknad om opptak i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Kriteriet for å bli med i programmet var bl.a at fleire kommunar gjekk saman om felles søknad. Masfjorden kommune innehar