Konferanse 06.11.18 Framtidsretta, dynamiske og skreddarsydde omsorgs- og helsetenester

6. november vart det arrangert heildagskonferanse i regi av Nordhordlandsprosjektet på Nordhordland folkehøgskule. Her var det ca 150 påmelde Saman om som gjennomgangstema for konferansen Konferansen vart  opna av ordførar i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes. Lindås-ordføraren fekk med seg ordførarane i