Kan påvirke gjennom dialog med leverandørene

Kari og Elin var med som representantar for Nordhordlandsprosjektet.
Kari og Elin var med som representantar for Nordhordlandsprosjektet.
Kurset Balanserte anskaffelser gjennom dialog (BAD) arrangeres av Difi, Medtek Norge og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) i Stavanger. Deltagerne er offentlige oppdragsgivere og leverandører av velferdsteknologi, medisinsk teknologi og materiell.
Gjennom snart tre samlinger har deltagerne lært om fasene i en anskaffelsesprosess. Fra å etablere et konkurransegrunnlag, lage tildelingskriterier og kravspesifikasjon, gjennomføring av konkurransen og oppfølging av denne. I tillegg har både leverandører og oppdragsgiverne øvd seg på dialog i en-til-en samtaler.
Du finn meir informasjon om kurset ved å peike og klikke her.
Kurs i balanserte anskaffelsar