Informasjon om møter i prosjektet med innkalling og referat vert lagt ut på heimesida. Ved å fylgje med på kva som skal skje og kva som har skjedd på møta, kan ein få eit innblikk i kva prosjektgruppa arbeider med etterkvart.

Ved å peike og klikke på tittelen til innkallinga eller referatet , vil det aktuelle dokumentet bli  opna i ei ny fane. Når du lukkar fana, kjem du attende hit.

Møteinnkalling kjem her :

Fann ingen innlegg.

Møtereferat kjem her :