Studiet er gratis og har 25 plassar. Ferdige studenter skal kunne delta i planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling av og bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunale og private helse-, omsorg og velferdstjenester. Studiet er på 30 studiepoeng og går over 1 år.

Tverrfaglig nettstudie i velferdsteknologi med oppstart høsten 2019

Nyhet! Tverrfaglig nettstudie i velferdsteknologi
Tagged on: