Margaret R. Lilletvedt har deltatt som engasjert representant frå NFU (Lindås og Masfjorden) i referansegruppa i Nordhordlandsprosjektet – saman om velferdsteknologi og deltakar i  Velferdsteknologiens ABC Ho seier noko om viktigheten av kunnskap og involvering av brukarorganisasjonanen i innføringa av velferdsteknologi.

Les meir her: Artikkel om velferdsteknologi

Organisasjonane si rolle og den viktige brukarstemma ved innføring av velferdsteknologi