Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet:
www.helsedirektoratet.no/velferdsteknologi

Veikart for tenesteinnovasjon:
www.samveis.no

Velferdsteknologiens ABC:
www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/velferdsteknologi/velferdsteknologiens-abc/

Facebook-sida til prosjektet:
www.facebook.com/nordhordlandsprosjektet/

Innovative anskaffelsar:
www.innovativeanskaffelser.no

Felles innovativ anskaffelse i Lindås- video
https://youtu.be/MlrlDN5Puos

Verktøyskasse Velferdsteknologi, Nordens Välfärdscenter:
www.nordicwelfare.org/Publications/Inspirationshefter/Velfardsteknologi—Varktojskasse/

Roar Hansen, stipendiat ved Høgskolen på Vestlandet, Bergen/Senter for omsorgsforskning, fylgjer Nordhordlandsprosjektet.
Meir informasjon og kontaktinformasjon til Roar: www.hvl.no/person/?user=3602739