20. november 2018 vart det arrangert workshop ROS-analyse for kommunane i Nordhordlandsprosjektet
Her fekk Nordhordlandsprosjekt-kommunane tilbod om inntil 6 plassar kvar. Austevoll, Os og Fusa som er med i anskaffinga av velferdsteknologi  deltok òg med inntil 3 deltakarar pr. kommune.

Bakgrunn for workshopen
Ved innføring av ei ny teneste som velferdsteknologi er det viktige områder vi må ivareta, samarbeide om og ha gode planar/prosedyrar på. Gjennom ROS analyser, beredskapsplanar og prosedyrar kan vi sikre brukarane og tilsette ved innføring av velferdsteknologi.

Agenda
Program workshop 20.11.18 Ros analyser og beredskapsplaner pr 20.11.18

Presentasjonar
PP Kari 20.11.2018
PP Lars-Erling 20.11.18    ÅÅÅÅ-MM-DD DPIA-verktøy 1.1
PP Lindås til 20.11.18
PP Nils Ingvald 20.11.18
PP 1 Ståle 20.11.18
PP 2 Ståle 20.11.18
PP Frode 20.11.18

Resten  vert lagt til etter kvart

Ståle Hauge
Lindås: Hildegunn og Oddrun
Foredragshaldarane i ivrig samtale
Workshop ROS-analyse for kommunane i Nordhordlandsprosjektet